Sarantis širom sveta


Posetite našu grupnu stranicu

Sarantis Grupacija| Engleski jezik

Ili odaberite lokaciju

SARANTIS BEOGRAD

Politika privatnosti

Politika privatnosti

Politika privatnosti

Politika zaštite podataka

Kompanija Gr. Sarantis S.A (u daljem tekstu kao “Kompanija” ili “mi”) pokušava da vam ponudi iskustvo koje je u skladu sa potrebama naših posetilaca, koristeći odgovorno informacije koje je sakupila preko našeg veb sajta.  Mi smo posvećeni poštovanju vaše privatnosti i  radimo u skladu sa važećim zakonima o zaštiti i privatnosti.

Obrada vaših ličnih podataka poštuje ove uslove, putem relevantnih odredbi Grčkog i EU pravnog okvira o zaštiti podataka, uključujući i Propise o zaštiti opštih podataka  (2016/679), Grčki nacionalni pravni sistem L4624/2019 i relevantne odluke, uputstva i propise izdate od strane Helenskog nadležnog organa za zaštitu podataka ( Hellenic Data Protection Authority).

Ova politika privatnosti ( "Politika") čini integralni deo i inkorporirana je u Odredbe korišćenja našeg veb sajta i podleže modifikacijama. Mi vam savetujemo da redovno proveravate našu Politiku zaštite podataka kako bi bili informisani i upoznati u toku sa svakom izmenom. Posećujući i istraživajući naš veb sajt vi pristajete na ovu Politiku zaštite podataka koja je na snazi u to vreme.  Kada se naprave bitne izmene mi ćemo se postarati da relevantna obaveštenja budu postavljena za posetioce našeg veb sajta.

Ova Politika objašnjava kako mi sakupljamo, obrađujemo i/ili koristimo informacije koje primamo preko naših veb sajtova, e-mejlova koje šaljemo, i mobilnih aplikacija (kolektivno „Platforma“  – ako je samo veb sajt, koristi se termin  “Veb sajt”)  koje povezuju sa ovom Politikom, koja se povremeno menja. Ova politika takođe opisuje kako mi prikupljamo, obrađujemo, koristimo i delimo lične informacije koje nam vi dostavljate.  Ona takođe opisuje vaše izbore u vezi sa korišćenjem, pristupom, transferom, ispravkom i brisanjem vaših ličnih informacija.  

 

Mi prikupljamo informacije o vama kako bi pružali svoje usluge.  Da bismo vam obezbedili najbolje usluge i ispunili odnos koji sa vama imamo, bitno je da možemo sa prikupimo i koristimo informacije onako kako je opisano u ovoj Politici.

Onda kada vi dostavite vaše podatke da biste dobili  biltene ili neko druga ažuriranja i/ili kako bi se registrovali na ponuđene programe/kupovinu robe/usluga iz naše e-prodavnice, mi prikupljamo i čuvamo podatke koje nam pošaljete  kao što je ime, mesto boravka, e-mejl, telefonski broj, mobilni, faks, informacije o kreditnoj kartici, datum rođenja i pol.

Kada koristite veb sajt, vaš uređaj automatski nam daje podatke, tako da mi možemo da  vam odgovorimo i prilagodimo naš odgovor vama. Vrsta informacija koje mi sakupljamo automatskim sredstvima uglavnom  uključuje tehničke informacije o vašem kompjuteru, kao što je vaša IP adresa i druge identifikatore uređaja, vrstu uređaja koji koristite  kao i verziju operativnog sistema. Informacije koje mi sakupljamo mogu takođe da obuhvate informacije o korišćenju i statistike o vašoj interakciji sa veb sajtom. Te informacije mogu da sadrže i URL naših veb stranica koje ste vi pregledali, URL-e povezanih i postojećih strana,  izgled strana, vreme provedeno na strani, broj klikova, tip platforme, podatke o lokaciji (ako vi omogućite pristup vašoj lokaciji na svom mobilnom uređaju), i druge informacije o tome kako ste koristili Platformu.

 

Ove informacije se sakupljaju korišćenjem Kolačića i sličnih tehnologija za praćenje. Mi vam vam preporučujemo da proučite našu Politiku kolačića kako bi saznali više o Kolačićima, kako ih koristimo i kako vi možete kontrolisati upotrebu kolačića.

 

Mi obrađujemo vaše podatke isključivo iz dole navedenih razloga:

Svrha                       Objašnjenje

Pružanje usluga

Kada vi koristite naš Veb sajt, morate da nam date vaše lične podatke da bi vam ponudili usluge koje tražite, sa ciljem da ispunimo vaše potrebe kada koristite naše usluge  i/ili da vas kontaktiramo po pitanjima u vezi sa pružanjem naših usluga.

Omogućujemo vam da ste u toku sa razvojima

Ako nam date svoju saglasnost registrovanjem vaših podataka na polju za pretplatu na naš Bilten,  mi ćemo registrovati vaše podatke i poslati vam Biltene i ažuriranja.

Poboljšanje usluga

Mi čuvamo vaše podatke i istoriju korišćenja naših usluga radi izrade statistike koja nam omogućava bolji pristup posetama i vođenju korisnika kroz naš veb sajt kako bi poboljšali njegov sadržaj i strukturu.

Marketinški materijal

Ako nam date vašu saglasnost, mi koristimo vaše kontakt podatke da vas kontaktiramo, kako bi vam poslali marketinški materijal i informisali vas o nekim specijalnim ponudama/popustima i drugim promotivnim aktivnostima.  

Ciljane reklame

Ako nam dostavite vašu saglasnost da primate ciljane reklame na osnovu vaših preferenci ili segmentacije klijenata, mi ćemo koristiti automatizovana sredstva da obradimo informacije koje ste nam dali i istoriju vaših transakcija preko našeg veb sajta  kako bis vam poslali novosti, specijalne ponude i promotivni materijal koji je relevantan za vaš profil i preference.

 

U vezi sa korišćenjem Podataka prikupljenih preko Kolačića, molimo vas da pogledate našu Politiku kolačića

Pristup vašim podacima može biti omogućen samo uz naše propisno ovlašćene službenike ili poslovne partnere koji rade u naše ime za gore navedene svrhe obrade, nudeći nam IT usluge za registraciju i skladištenje vaših podataka, za rad našeg veb sajta i/ili  usluge brige o potrošačima i/ili za  slanje marketinških poruka ili vršenje ispitivanja tržišta.

Period čuvanja može značajno da se razlikuje na osnovu vrste informacija i njihove upotrebe.   Periodi našeg čuvanja su zasnovani na kriterijumima koji uključuju legalno ovlašćene  periode,   tekuće ili potencijalne sporove, naša prava intelektualne svojine ili vlasništva,  ugovorne zahteve, operacione direktive ili potrebe, i istorijsko arhiviranje.

U slučaju da ste se registrovali za primanje biltena, mi ćemo čuvati vaše podatke onoliko koliko vi ostanete registrovani za prijem novosti koje želite.

U slučaju da vi primite neku našu uslugu, mi ćemo zadržati vaše podatke do 5 godina od poslednjeg slučaja korišćenja naših usluga.

Nakon toga, vaši podaci biće izbrisani, osim ako vi ne obnovite svoju saglasnost za obradu. Možete zahtevati da mi prestanemo da vam šaljemo marketinški materijal i/ili da mi obrišemo vaše podatke u svako doba.  

Naša kompanija poštuje vaša prava u vezi sa obradom ličnih podataka i obezbeđuje da ih vi možete primeniti.

 

Vi imate pravo da tražite:

Pristup vašim ličnim podacima

Ispravku vaših ličnih podataka ako su netačni ili nekompletni.  

Brisanje vaših ličnih podataka, osim ako njihova obrada nije nužna za ostvarivanje legalnih prava Gr. Sarantis SA ili trećih strana , za izvršenje legalnih obaveza, zbog javnog interesa ili zaštite naših legalnih prava pred sudskim ili drugim nadležnim organima.

Ograničenje obrade vaših ličnih podataka u specijalne svrhe.

Povlačenje u svako doba vaše saglasnosti za obradu vaših ličnih podataka u marketinške svrhe i/ili ciljano reklamiranje slanjem e-mejla ili pisanog zahteva na dpo@sarantisgroup.com, it_gdpr@sarantisgroup.com, koristeći kontakt podatke navedene dole. U takvom slučaju njihova obrada sa naše strane će biti  obustavljena, ipak to neće imati uticaj na legitimnost neke izvršene obrade do vremena povlačenja.

U cilju korišćenja nekih od gore navedenih prava možete nam poslati e-mejl ili nam poslati pisani zahtev, koristeći naše kontakt podatke navedene dole.  

Ako verujete da su vaša prava zaštite podataka narušena, imate pravo da uložite žalbu kod Helenskog nadležnog organa za zaštitu podataka. (www.dpa.gr)

 

Change cookies consent Revoke cookies consent