Sarantis širom sveta


Posetite našu grupnu stranicu

Sarantis Grupacija| Engleski jezik

Ili odaberite lokaciju

ODRŽIVOST

Održivost

Održivost je srž našeg poslovnog modela i vodi nas u svakodnevnom poslovnom životu.
Verujemo da je važnije nego ikada delovati u dinamičnom i zaštitničkom duhu prema globalnim ekološkim i društvenim izazovima sa kojima se suočavamo. Pošto prepoznajemo našu odgovornost prema budućim generacijama, obavezujemo se da ćemo igrati svoju ulogu u donošenju promena na društvenom, ekološkom i etičkom nivou.

Naša misija i naše vrednosti su osnova naše korporativne filozofije i našeg poslovnog modela. Etos inspiriše našu moralnu kulturu. Izvrsnost, poverenje, skromnost, vlasništvo, održivost su naš kompas u ispunjavanju naše svrhe i definišu kako poslujemo interno i eksterno.

Na našem putu da ponudimo vrhunske brendove, naš glavni prioritet je odgovornost prema društvu i životnoj sredini unutar našeg kruga aktivnosti. Cilj nam je da stvorimo dodatnu vrednost za naše kupce, potrošače, partnere, zaposlene i druge zainteresovane strane, ostajući pri tome verni našim obavezama i našem korporativnom identitetu.

Naša strategija održivosti zasniva se na održavanju optimalne ravnoteže između ekonomskog uspeha i odgovorne ekološke i društvene prakse i fokusira se na četiri stuba delovanja:

Održiva proizvodnja i potrošnja

Posvećeni smo upravljanju i proceni ekoloških i društvenih uticaja naših proizvoda tokom njihovog čitavog životnog ciklusa, kako bismo obezbedili održivu proizvodnju u našim sopstvenim aktivnostima i podržali prakse odgovorne potrošnje u našem lancu vrednosti.

Uspešne zajednice

Posvećeni smo izgradnji odnosa u zajednici u svim zemljama poslovanja, stvarajući socio-ekonomske uticaje za naše zainteresovane strane.

Ovlašćeni zaposleni

Posvećeni smo zaštiti zdravlja na radu, bezbednosti i dobrobiti naših zaposlenih, ulaganju u obuku za razvoj našeg ljudskog kapitala i očuvanju različitosti, jednakih mogućnosti i ljudskih prava.

Odgovorno upravljanje

Posvećeni smo očuvanju čvrstog korporativnog upravljanja, uključujući uloge i odgovornosti za praćenje naših uticaja na održivost, usklađenost sa propisima i poslovnu etiku.

Strategija održivog razvoja

Analiza naših ekonomskih, društvenih i ekoloških uticaja identifikovala je četiri glavna ESG stuba i utvrdila sledeće ključne teme za održivi razvoj, i to do 2025. godine. 

Vesti o održivosti

Saznajte više o našim akcijama održivosti!

Još
Change cookies consent Revoke cookies consent