Sarantis širom sveta


Posetite našu grupnu stranicu

Sarantis Grupacija| Engleski jezik

Ili odaberite lokaciju

SARANTIS BEOGRAD

Naša posvećenost kvalitetu

Kvalitet igra suštinsku ulogu u izgradnji poverenja, kredibiliteta i lojalnosti kod naših potrošača, dok je temelj iza procesa razvoja Grupe.

Preduzimamo sve moguće zaštitne mere i sprovodimo sve potrebne kontrole kvaliteta i higijenskih standarda na proizvedenim i plasiranim proizvodima koji nastaju u proizvodnim pogonima Grupe. Na ovaj način se osigurava da svaki novi proizvod ispunjava najzahtevnije kriterijume kvaliteta i odgovara zdravstvenim i bezbednosnim potrebama naših potrošača.

 

Detaljno otkrijte sve certifikate Grupe Još.

Strateška partnerstva

Sarađujemo sa vodećim međunarodnim potrošačkim kompanijama koje imaju za cilj rast svog poslovanja u našem regionu.

Još
Change cookies consent Revoke cookies consent