Sarantis širom sveta


Posetite našu grupnu stranicu

Sarantis Grupacija| Engleski jezik

Ili odaberite lokaciju

Svetski dan životne sredine: Sarantis Grupa i njihov doprinos održivoj budućnosti

4 JUN 2021

Atina, 4.juni 2021.

Svetski dan životne sredine je dan proslave posvećen zaštiti životne sredine, ohrabrujući napore koji će dovesti do zelene budućnosti. Ovaj dan, koji su odredile Ujedinjene Nacije, proslavlja se svake godine 5. juna i ohrabruje svesnost i akciju vezanu za osetljiva pitanja životne sredine na nacionalnom, korporativnom i ličnom nivou.

Kroz svoju odgovornu operativnu aktivnost i svoje proizvode visokog kvaliteta, Sarantis Grupa teži da aktivno doprinosi ovoj promeni. Održivost je osnova poslovnog modela Grupe i vodi se svojim poslovnim odlukama kroz svoj krug aktivnosti, od procesa dizajna i proizvodnje do krajnje upotrebe od strane potrošača.

U okviru ovoga, Grupa dodatno ojačava svoje zelene inicijative, u okviru proizvodnje i brendiranja, sa ciljem da ublaži svoj uticaj na životnu sredinu i da upozna potrošače sa ekološkom filozofijom.

Održiva proizvodnja i potrošnja su u srcu strategije održivosti Grupe i značajno utiču na unapređenje proizvodnje i pristupa proizvodima. Pored toga, poseban naglasak se stavlja na aktivnosti koje imaju za cilj minimiziranje pakovanja i usvajanje praksi otpada sa cirkularnom ekonomičnosti, obezbeđivanje održivog i cirkularnog  traženja izvora sirovina i materijala za pakovanje, poboljšanje iskoristljivosti energije, korišćenje izvora obnovljive energije i smanjenja emisija GHG.

Vezano za proizvodnju, Grupa ima cilj da primeni prakse koje ne utiču negativno na životnu sredinu. Stavljajući fokus na smanjenje potrošnje nivoa energije tokom procesa proizvodnje, Grupa investira u novu automatizovanu mašinsku opremu u svim svojim fabrikama u Grčkoj, Poljskoj i Ukrajini.  U isto vreme, Grupa nastavlja da investira  dosledno u sertifikacione sisteme upravljanja energijom ISO 50001 u Grčkoj i u  sertifikacione sisteme upravljanja životnom sredinom ISO 14001 u Ukrajini, koji obezbeđuju zeleni pristup u proizvodnji i dodatnu podršku u nadzoru izvršenja vezanih za životnu sredinu. Planovi Grupe u budućnosti obuhvataju instaliranje foto-galvanskih sistema u svojim proizvodnim objektima i pribavljanje sertifikacija vezanih za životnu sredinu na nivou grupe. Na kraju, u toku je investiranje u podružnicu Grupe u Poljskoj Polipak, i dovešće do novog proizvodnog objekta koji će imati u potpunosti modernizovanu i automatizovanu mašinsku opremu i koristiće napredne tehnologije odgovorne prema životnoj sredini.

Dodatno, na nivou proizvoda, Grupa ima za cilj da koristi sirovine i materijale za pakovanje koji su eko- prijateljski, povećavajući procenat upotrebe recikliranih, biorazgradivih  i prirodnih materijala, razvijajući formule sa poboljšanim uticajem na životnu sredinu. Sarantis Grupa je orijentisana ka dodatnom smanjenju plastike koja se koristi za pakovanje, dok u isto vreme podržava saradnje sa dobavljačima koji imaju sličnu filozofiju.

Na primer, formule proizvoda bioten, Brenda za ličnu negu Grupe, sadrže visoki procenat prirodnih sastojaka sa ekstraktima iz održivih izvora, čije je pakovanje u potpunosti moguće reciklirati, a kutije krema su sertifikovane sa FSC (Forest Stewardship Council), potvrđujući da one potiču iz odgovornih izvora. Takođe, do kraja 2021. godine, pakovanje od celofanske plastike će se ukloniti sa svih krema za lice.

S tim u vezi, Grupa je razvila asortiman proizvoda za negu doma (proizvode za pakovanje hrane, kese za smeće, alate za čišćenje) u okviru ekološkog koncepta.

Preciznije, asortiman proizvoda "Green Life" puštenih od strane brendova za negu doma FINO, JAN i HEWA u zemljama Grupe, koristi 90% - 100% recikliranu plastiku u kesama za smeće i FSC (Forest Stewardship Council) papirne oznake pakovanja. Ovaj papir sertifikovan od strane FSC takođe koristi SANITAS brend u aluminijumskoj foliji i prianjajućem film pakovanju. Dodatno, u okviru iste Green Life linije, jednokratni plastični proizvodi (tanjiri, čaše, itd.) su zamenjeni sa održivim alternativnim izvorima, kao što su šećerna trska i pšenica..

Cilj Grupe je kreiranje pozitivnog uticaja na svakodnevni život ljudi kroz razumnu operativnu aktivnost i jedinstvenog uticaja svojih brendova, sa fokusom na strategijske izvore i inicijative koje obezbeđuju bolje sutra.

 

Sarantis Grupa

Sa sedištem u Atini i ponoseći se istorijom dužom od 50 godina, Sarantis Grupa je multinacionalna kompanija sa artiklima za ličnu potrošnju sa vodećim prisustvom u Istočnoj Evropi  i koja se širi geografski uz pomoć svojih podružnica i snažnom aktivnošću izvoza širom sveta. Naša misija je podizanje raspoloženja potrošača, sa predivnom jednostavnošću koja čini svakodnevni život boljim, koja je uvek u blizini, radeći blisko sa svojim akcionarima kako bi se održivo kreirala vrednost. Od proizvoda za ličnu negu, negu doma i  negu zdravlja Proizvodi kao i luksuzna kozmetika, mi nudimo široko priznate brendove koji imaju pozitivan uticaj na svakodnevne živote ljudi. Sa snažnom aktivnosti u 13 zemalja, preciznije  u Grčkoj, Poljskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Srbiji, Češkoj Republici, Slovačkoj, Mađarskoj, Severnoj Makedoniji, Bosni, Portugaliji, Ukrajini i Rusiji, mi održavamo dinamično internacionalno prisustvo i moćnu distributivnu mrežu od više od 50 zemalja širom sveta.

Svetski dan životne sredine: Sarantis Grupa i njihov doprinos održivoj budućnosti (351,6KB)

Sarantis Grupa slavi Međunarodni dan šuma kroz inicijativu za sadnju drveća na Filipinima

Sarantis Grupa, kao društveno odgovorna kompanija, obeležava Međunarodni dan šuma kroz inicijativu za pošumljavanje Filipina   Sarantis Grupa, jedna od najvećih multinacionalnih kompanija za proizvode široke potrošnje kroz svoje korporativne i proizvodne procese intenzivira napore u tome da pozitivno utiče na društvo i životnu sredinu.
Još
Change cookies consent Revoke cookies consent